Power Rankings

1
Miami (9.8)
0
2
Chicago (8.7)
3
7
1
8
1
9
0
11
1
12
0
13
Oakland (3.5)
0
14
0
15
Atlanta (2.2)
0
16
Arizona (0.8)
0
17
Dallas (0.1)
0
18
Buffalo (-1.6)
0
19
0
21
0
22
Houston (-5.4)
0
23
Detroit (-5.6)
0
24
0
25
1
26
1
27
0
29
0
31
Denver (-8.6)
0
32
Seattle (-10.8)
0